Styrelsen

Ordförande: Edin Husic, Boden, tel: 0921-520 56 mobil 070-215 32 89
e-post edinhusic@hotmail.com

Vice ordförande: Ola Lindfors, Sikfors

Sekreterare: Anna Pudas, Haparanda, tel: 070-249 71 21 e-post anna.pudas@gmail.com

Kassör: Marie Lindfors, Sikfors

Kassör (ersättare): Linus Örnberg, Luleå, tel 070-6820443

Ledamot: Sven-Åke Lööw, Råneå

Ledamot: Mika Keränen, Boden

Suppleanter: Ronny Andersson, Kalix, och Patrik Grönlund, Älvsbyn

Utställningsansvariga: Marie Lindfors och Linus Örnberg

Kontaktman till avelsrådet: Mika Keränen, Boden

Fullmäktige drevprov: Rolf Tolonen, Haparanda

Kommisarie drevprov: Edin Husic, Boden

Ordinarie ombud till Dreverstämman: Anders Johansson och Edin Husic