Medlemskap

Vad ingår i medlemskapet?

  • Som medlem får du delta i Dreverklubbens drevprov, viltspårprov och utställningar
  • Varje år erhåller du en vackert inbunden årsbok med information om årets aktiviteter
  • Du får ett lägre pris för registrering av drevervalpar då klubben är associerad till Svenska Kennelklubben
  • Du får kostnadsfritt anlita klubbens avelsråd då du ska välja täckhund till din tik

Årsavgift för medlemskap

Fullbetalande: 350 kr
Familjemedlem: 50 kr

Medlemsavgiften betalas in på PG 93625-2
Vid inbetalning, ange namn, adress, födelsedata och lokalklubbstillhörighet Norrbottens Dreverklubb

Är du under 25 år får du halva avgiften återbetald, ange födelsedata vid inbetalning för att ta del av ungdomsmedlemsskapet.