Prov

Drevprov

Avgift: 250 kr, betalas in på kontonr 8264-4,53156874-9, märk betalning med reg.nr på hunden.
Domararvode: 300 kr + ev. reseersättning
Anmälan drevprov mailas till: anna.pudas@gmail.com

Använd blankett som finns här.

Fyll i drevprovs delen med önskat startdatum och meddela i samband med anmälan vilken domare som ska döma. Fullständig anmälan och betalning måste vara oss tillhanda i god tid innan provdagen för att den ska vara giltig!

Domarlista

Johan Blomberg, Älvsbyn, tel 070-365 14 49
Ola Lindfors, Sikfors, tel 070-318 05 75
Rolf Tolonen, Haparanda, tel 070-379 57 60

Lars-Gunnar Erkki, Rosvik, tel 070-378 32 48
P-O Dahlberg, tel 070-680 32 49
Roland Bränvall, Råneå, tel 070-250 71 68
Sven Granström, Smedsbyn, tel 070-663 21 36
Michael Fredriksson, Kalix, tel 070-252 54 54
Kent Fredriksson, Kalix, tel 073-052 08 09

Gunnar Norlin Bensbyn Luleå Tel 070-2918833
Ove Hedström, tel 070 280 71 20