Styrelsen

Ordförande: Thomas Berglund e-post: berglund.t208@gmail.com

Vice ordförande: Tom Larsson

Sekreterare: Jeanette Larsson, Avafors, tel: 073-387 18 55, e-post: jeanettelarsson@hotmail.se

Kassör: Anna Pudas, Karungi, e-post: anna.pudas@gmail.com

Ledamot: Tobias Nyström

Ledamot: Sven-Åke Löv

Suppleanter:  Jens Marklund och Rolf Tolonen

Utställningsansvarig: Jeanette Larsson och Anna Pudas

Kontaktman till avelsrådet: Martin Stenvall

Fullmäktige drevprov: Martin Stenvall

Kommisarie drevprov: Rolf Tolonen

Ordinarie ombud till Dreverstämman: Anders Johansson

Mentor: Martin Stenvall