Styrelsen

Ordförande: Thomas Berglund e-post: thomas.berglund@biometria.se

Vice ordförande: Tom Larsson, Avafors

Sekreterare: Jeanette Larsson, Avafors, tel: 073-387 18 55, e-post: jeanettelarsson@hotmail.se

Kassör: Anna Pudas, Karungi, e-post: anna.pudas@gmail.com

Ledamot: Tobias Nyström

Ledamot: Johan Åhlin

Suppleanter:  Rolf Tolonen och Martin Stenvall

Utställningsansvarig: Jeanette Larsson och Anna Pudas

Kontaktman till avelsrådet: Martin Stenvall

Fullmäktige drevprov: Rolf Tolonen, ordinarie och Martin Stenvall ersättare

Kommisarie drevprov: Jeanette Larsson, ordinarie och Rolf Tolonen/Martin Stenvall ersättare

Ordinarie ombud till Dreverstämman: 

Mentor: Martin Stenvall