Drevprov

Drevprov

Prov 2023, rörliga 1/1 – 31/12

Prov 2024, rörliga 1/1 – 29/2

Avgift: 350 kr, märk betalning med reg.nr på hunden. Bankgironummer och swish kommer i bekräftelsen på anmälan som görs på webben.

Domararvode: 400 kr + ev. reseersättning
Anmälan drevprov görs via webbanmälan

ANMÄLAN DREVPROV

Om detta inte fungerar kontakta; Jeanette Larsson jeanettelarsson@hotmail.se 073-387 18 55

Fyll i önskat startdatum och meddela i samband med anmälan vilken domare som önskas dömma i fältet ”kommentarer”.

Fullständig anmälan och betalning måste vara oss tillhanda i god tid innan provdagen för att den ska vara giltig!

Efter att provet har genomförts ska det rapporteras in inom 3 dagar, hundägaren ansvarar att kontrollera att det skett till Jeanette Larsson, 073-387 18 55.

Domarlista

Johan Blomberg, Älvsbyn, tel 070-365 14 49

Rolf Tolonen, Haparanda, tel 070-379 57 60

Martin Stenvall, Älvsbyn, tel 073-0460938

Lars-Gunnar Erkki, Rosvik, tel 070-378 32 48

Sven Granström, Smedsbyn, tel 070-663 21 36

Michael Fredriksson, Kalix, tel 070-252 54 54

Kent Fredriksson, Kalix, tel 073-052 08 09

Ove Hedström, Luleå, tel 070 280 71 20

Lars Berg, Råneå, 0703828602