Mentor

Senaste åren har Svenska Dreverklubben kunnat se ökningar av antalet nyregistrerade valpar och även ökat antal medlemmar.

Vi förmodar att en del av de nya medlemmarna kanske inte haft drever tidigare, kanske inte ens haft jakthund, för att kunna behålla och även framledes öka antalet medlemmar och valpregistreringar så tror vi på att tillhandahålla en mentor är rätt väg att gå.

Norrbottens läns Dreverklubb har valt Ola Lindfors som vår mentor, han delar med sig av sin stora erfarenhet om rasen i en ödmjuk anda till de som söker råd och hjälp.

”Tillsammans gör vi Drevern bättre”

Centralstyrelsen för SDK och Styrelsen för NDK

Mentor i NDK är

Martin Stenvall,

e-post stenvallmartin44@gmail.com

mobil 0730460938